O nas         Usługi         Zespół         Kariera         Kontakt
[ english version ]

Zespół


Anna Kuś-Czech


Anna Kuś–Czech jest adwokatem, współzałożycielką Kancelarii BKTC, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2005-2008 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie i złożyła egzamin sędziowski.

Od roku 2008 jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej.

W Kancelarii BKTC Anna Kuś-Czech odpowiada za praktykę z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych; zajmuje się również prawem karnym i prawem rodzinnym. 

Posiada olbrzymie doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obsłudze prawnej projektów, w szczególności w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz pomocy publicznej.

Od kilku lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także działalności gospodarczej.


E-mail: anna.kus-czech@bktc.pl
Telefon: + 48 507 097 004
Języki: polski, niemiecki

Copyright BKTC 2010
Projekt: Agencja Reklamowa X-Media